Wat is Internet of Things (IoT) ?

Internet of Things, kortweg IoT of in het Nederlands “internet der dingen” is de verzamelnaam voor het netwerk van gekoppelde computer-, digitale- of mechanische apparaten die met elkaar gegevens of informatie kunnen uitwisselen. Onderdeel van het begrip is dat dit veelal alledaagse voorwerpen kunnen zijn, zoals met smartphone bestuurbare lampen, thermostaat, magnetron of koelkast.

Buiten huiselijke setting kan IoT bijvoorbeeld geïmplementeerde software in bedrijfswagens zijn, welke metingen verricht van de motor en andere auto onderdelen. Zo kan deze bijvoorbeeld een signaal doorsturen wanneer een onderhoudsbeurt nodig is of onderdelen aan vervanging toe zijn. Of bijvoorbeeld wanneer parkeerplekken worden voorzien van een sensor om bij te houden of er nog vrije plekken zijn en dit bij de ingang te tonen.

Het voordeel is dat er vanaf een hoofdpaneel, bijvoorbeeld je smartphone, aanpassingen gedaan kunnen worden aan de apparaten. Denk bijvoorbeeld aan de lichten van afstand uitdoen als je er op een feestje achterkomt dat die nog aanstaan of in de ochtend vast het koffiezetapparaat laten opwarmen terwijl je gaat douchen. Het geeft dus meer controle en gemak.

Een tweede voordeel is dat processen geautomatiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in de winter de verwarming vast laten opwarmen wanneer je onderweg van werk bent of al voordat de wekker is gegaan.

Hoe werkt internet der dingen precies?

IoT omvat apparaten of onderdelen die met elkaar gegevens uitwisselen. Dit kunnen bijvoorbeeld chips of sensoren op hetzelfde (computer)moederbord zijn of juist wel duizenden kilometers van elkaar verwijderde ruimtestations of satellieten. Om dit te doen hebben deze apparaten allereerst sensoren nodig om op een of andere manier metingen te kunnen verrichten en deze feedback op een bepaalde manier te kunnen delen (zoals via internet). Denk aan het meten van de temperatuur of camera beelden van een omgeving binnenhalen. Sommige apparaten voeren alleen opdrachten uit, terwijl andere juist alleen iets uit de omgeving meten. De manier om verbinding te leggen en dus te kunnen communiceren is in veel gevallen via internet, maar kan bijvoorbeeld ook via bluetooth of radiogolven. De verzamelde data kunnen op die manier worden gedeeld met andere apparaten, zoals via een server, welke op hun beurt die gegevens weer kunnen toepassen.

Met een User Interface, zoals een app op de telefoon, kunnen resultaten worden bekeken, opdrachten worden gegeven of informatie worden doorgestuurd. Zo’n gegeven opdracht wordt dan teruggestuurd naar het desbetreffende apparaat.

Voordelen van Internet of Things

Zoals hierboven wellicht al duidelijk werd, is dat er veel toepassingsgebieden zijn en daarmee veel mogelijkheden. Hoofdzakelijk heeft IoT als doel om een bepaalde situatie te verbeteren. Zo moesten we voorheen eerst de verwarming hoger zetten om het warmer in huis te krijgen, terwijl dit nu geautomatiseerd kan worden. Dit levert meer gemak op want nu hoeven wij dit niet meer te doen.

Waar de echte meerwaarde zit, onder het mom van ‘gehele opbrengst is groter dan de som der delen’, is wanneer de slimme apparaten met elkaar kunnen communiceren door gegevens door te sturen, opdrachten te geven of metingen te doen en hier lering uit halen. Zo kan de verlichting automatisch, door bijvoorbeeld AI, leren om zuiniger met de elektriciteit te doen. Bijvoorbeeld de lichten automatisch dimmen of uitdoen zodra we de ruimte uit zijn gelopen of dit afstemmen op het afkomende licht van de openhaard in de woonkamer. In zo’n geval spreken we van ‘Smart homes’: Woningen voorzien van geavanceerde IoT oplossingen. Deze mogelijkheden moeten voorzien in meer gemak of plezier, maar ook beveiliging en toezicht. In zakelijke sfeer zal omvat het doel meestal: Kostenbesparingen, hogere efficiëntie, tijdig opsporen van problemen of mankementen of een hoger rendement halen.

Hoe verhouden M2M en IoT zich tot elkaar?

Internet of Things houdt het netwerk en communicatie tussen apparaten met mensen in, terwijl Machine to Machine (M2M) apparaten onderling communiceren, juist zonder menselijk tussenkomst. Hierdoor liggen beide begrippen dichtbij elkaar en wordt IoT als het bredere concept gezien waar M2M onderdeel van is. Overigens kan er ook sprake zijn van M2M zonder IoT.