Wat is Virtual-Reality?

Virtual Reality, kortweg VR, is een door computers gesimuleerde omgeving die gebruikers in staat stelt om zintuigen te stimuleren door interactie met deze virtuele, niet werkelijke wereld. Met een zogenaamde VR bril of headset, aangevuld met bijvoorbeeld een controller, kan men interacteren met de vr omgeving. Veelal is de interactie visueel en auditief van aard, waarbij het gevoel kan optreden dat je er echt in zit en je eigen zintuigen voor de gek kan houden. Dit komt met name doordat wanneer het hoofd wordt bewogen er ook beweging optreed in de virtuele wereld. Zeker bij kwalitatievere en grafisch geavanceerdere VR toepassingen kunnen de eigen zintuigen bijvoorbeeld hoogtevrees of andere fysiologische effecten laten ervaren.

De term stamt vermoedelijk uit de jaren 80 toen de eerste ‘moderne’ computers opgang kwamen.

Werking van de technologie

De Virtual-Reality set of bril bevat een stereoscoop of sensoren om bewegingen te registreren en in veel gevallen een koptelefoon voor geluid. Ook kunnen geur- en tastzin worden toegevoegd aan de ervaring. Neem bijvoorbeeld VR handschoenen die in verbinding staan met de VR bril. Het vastpakken van objecten in de virtuele omgeving kan in dat geval feedback teruggeven in de vorm van vibraties in de handschoen. Zo worden de zenuwen in de handen om te voelen gestimuleerd en lijkt het net alsof je met eigen handen dingen aanraakt of vastpakt.

In ons artikel VR en augmented-reality webshops wordt dieper ingegaan op hoe en waar AR en VR artikelen te koop zijn (e-commerce websites).

Verschil met Augmented-Reality

VR verschilt van AR.